หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

196430
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
93
291
758
194223
4558
5315
196430

Your IP: 192.168.2.69
2019-03-27 02:14

ประชุมคณะทำงานพิจารณากฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

Post on 11 มกราคม 2562
by Jenrid
ฮิต: 64

EI 28

EI 29

EI 30

EI 31

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายอนุชา จันทรเกษร ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานพิจารณากฎกระทรวงฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน สาระสำคัญ คือ

1. เพื่อทราบ คำสั่งแต่งตั้งประชุมคณะทำงานพิจารณากฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555)ฯ /กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) / อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 /เปรียบเทียบสาระสำคัญในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน และ

2. พิจารณา แนวทางการปรับปรุง แก้ไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) / แผนปฏิบัติงานคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8