หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

237025
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
314
322
234558
8968
7133
237025

Your IP: 192.168.2.69
2019-08-26 00:05

ประชุมคณะทำงานพิจารณากฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

Post on 11 มกราคม 2562
by InformalDivision
ฮิต: 192

EI 28

EI 29

EI 30

EI 31

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายอนุชา จันทรเกษร ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานพิจารณากฎกระทรวงฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน สาระสำคัญ คือ

1. เพื่อทราบ คำสั่งแต่งตั้งประชุมคณะทำงานพิจารณากฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555)ฯ /กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) / อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 /เปรียบเทียบสาระสำคัญในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน และ

2. พิจารณา แนวทางการปรับปรุง แก้ไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) / แผนปฏิบัติงานคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8