หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

309015
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
329
2485
303447
4091
12638
309015

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-10 02:02

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบตามแนวทางประชารัฐ รุ่นที่ 1

Post on 22 มกราคม 2562
by InformalDivision
ฮิต: 311

0000A1074

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบตามแนวทางประชารัฐ รุ่นที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ” ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และเครือข่ายอื่นๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติซึ่งรับผิดชอบงานด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 –5 รวมทั้งสิ้น 140 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกในการสนับสนุนการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และเพื่อให้เครือข่ายแรงงานนอกระบบ มีความรู้ ทักษะด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบได้รับทราบสถานการณ์ด้านแรงงานที่เป็นปัจจุบัน และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร