หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

236952
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
249
333
249
234558
8895
7133
236952

Your IP: 192.168.2.69
2019-08-25 22:58

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบตามแนวทางประชารัฐ รุ่นที่ 1

Post on 22 มกราคม 2562
by InformalDivision
ฮิต: 190

0000A1074

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบตามแนวทางประชารัฐ รุ่นที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ” ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และเครือข่ายอื่นๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติซึ่งรับผิดชอบงานด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 –5 รวมทั้งสิ้น 140 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกในการสนับสนุนการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และเพื่อให้เครือข่ายแรงงานนอกระบบ มีความรู้ ทักษะด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบได้รับทราบสถานการณ์ด้านแรงงานที่เป็นปัจจุบัน และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร