หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

224986
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
47
165
1287
222357
4062
7286
224986

Your IP: 192.168.2.69
2019-07-20 03:57

การประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... ครั้งที่ 3/2562

Post on 05 เมษายน 2562
by InformalDivision
ฮิต: 102

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... ครั้งที่ 3/2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายธานี ศิริล้น ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ 1. รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 และ 2.พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8