หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

309079
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
88
329
2549
303447
4155
12638
309079

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-10 03:38

ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 2/2562

Post on 08 พฤษภาคม 2562
by InformalDivision
ฮิต: 169

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 2/2562 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ผู้แทนฝ่ายผู้จ้างงาน ผู้แทนฝ่ายผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้แทนฝ่ายนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยมีวาระการพิจารณา เพื่อคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ได้แก่ 1. นายชฤทธิ์ มีสิทธิ์ 2. นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ 3. นางสาวศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์