หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

304502
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
233
418
1055
298983
12216
7389
304502

Your IP: 192.168.2.69
2020-03-31 09:22

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2562

Post on 29 พฤศจิกายน 2562
by InformalDivision
ฮิต: 83

EI 44

EI 45

วันที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 09.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ชุดที่ 2 ปีที่ 2
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 2 คณะ ได้แก่
    ชุดที่ 1 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและส่งเสริมงานที่รับไปทำที่บ้าน
    ชุดที่ 2 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพิจารณากฎหมายงานที่รับไปทำที่บ้าน
3. กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
    ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562
    ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 22 ม.ค. 2563
    ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563