หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

309066
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
75
329
2536
303447
4142
12638
309066

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-10 03:17

การประชุมเพื่อหารือพัฒนาแผนงานโครงการ Promotion of Decent worker in Thailand ภายใต้โครงการ SOCIEUX+ ครั้งที่ 1/2562

Post on 04 ธันวาคม 2562
by InformalDivision
ฮิต: 71

0000A1097

วันที่ 4 ธ.ค. 2562 เวลา 09.30 น. อธิบดีเป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือพัฒนาแผนงานโครงการ. Promotion of Decent worker in Thailand ภายใต้โครงการ SOCIEUX+ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการ ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการสงเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าแก่แรงงานนอกระบบ
2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของกรม
3. กิจกรรมศึกษาดูงานการคุ้มครองแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรม
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย Mr. Jerome Pons ตำแหน่ง Head of Cooparation, Mr. Frederic Lapeyre ตำแหน่ง Senior coordinator Mr. Catherine Barme ตำแหน่ง Coordinator นางสาวจิตติมา ศรีสุขนาม เจ้าหน้าที่ ILO นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์
ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง