หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

304522
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
253
418
1075
298983
12236
7389
304522

Your IP: 192.168.2.69
2020-03-31 09:48

ประชุมเพื่อหารือร่างแนวปฏิบัติการตรวจแรงงานลูกจ้างในงานเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557

Post on 24 ธันวาคม 2562
by InformalDivision
ฮิต: 47

0000A1129

       วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางนนทลี วงษ์เคี่ยม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือร่างแนวปฏิบัติการตรวจแรงงานลูกจ้างในงานเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้เข้าร่วมหารือประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กองนิติการ กองสวัสดิการแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ สรพ. 5 9 และ 10 รวม 16 คน สาระสำคัญ คือ 1. เพื่อทราบ นโยบายการตรวจคุ้มครองแรงงานนอกระบบ/สรุปข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม และ 2. เพื่อพิจารณา ร่างแนวปฏิบัติมการตรวจแรงงานลูกจ้างในงานเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557
       โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับร่างแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยพิจารณาจากแบบรายงานการตรวจแรงงานในงานเกษตรกรรม 10 ประเด็น มาแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อกฎหมาย ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติ ส่วนที่ 3 มาตรการทางปกครองมาตรการทางอาญาตามระเบียบกรม/กฏกระทรวง และส่วนที่ 4 การรวบรวมพยานหลักฐาน และให้เพิ่มตัวอย่างคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบจะได้ดำเนินการและนำเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป