หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

304459
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
190
418
1012
298983
12173
7389
304459

Your IP: 192.168.2.69
2020-03-31 08:20

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มต้นธงชัยแฮนด์เมด จ.ลำปาง

Post on 07 มกราคม 2563
by InformalDivision
ฮิต: 14

                      วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ (กลุ่มต้นธงชัยแฮนด์เมด) ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จ.ลำปาง
                      โดยกลุ่มดังกล่าว เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ ตำบลต้นธงชัย ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ๕๐ คน ที่ได้นำความรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมารวมกลุ่มผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย ก่อให้เกิดรายได้ และทำให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับเพิ่มความรักและความสามัคคีให้เกิดแก่ชุมชน ซึ่งในปี ๒๕๖๐ กลุ่มฯ ได้รับโอกาสจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง ให้งบประมาณสนับสนุนโครงการฝึกอาชีพ ทำให้กลุ่มมีอาชีพมั่นคง และยั่งยืน โดยภายในกลุ่มจะผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย ผลิตตามความถนัดของแต่ละคน ซึ่งทำให้สินค้าที่จัดจำหน่ายไม่ซ้ำแบบใคร และรับผลิตงานตามที่ลูกค้าต้องการ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นงานที่ทำด้วยมือ ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ที่รัดผม เป็นต้น สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ ได้แก่ การเพิ่มทักษะในการใช้จักรอุตสาหกรรม การพัฒนาทักษะฝีมือในการเย็บผ้าด้วยมือ การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการยกระดับ รวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ให้มากขึ้นและมีแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แน่นอน ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ลำปาง จะได้ให้การสนับสนุนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือให้แก่สมาชิกและยกระดับผลิตภัณฑ์ต่อไป

++++++++++++++++++

ที่มา https://www.mol.go.th/news/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94-%E0%B8%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87/?fbclid=IwAR18CqdfZbi19za9t2-qMNENGm7qFaXEbTyGGbhkJmeqjA6A-kyIeUSmGWc#prettyPhoto