หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

304514
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
245
418
1067
298983
12228
7389
304514

Your IP: 192.168.2.69
2020-03-31 09:38

กสร. เร่งรัดพิจารณาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

Post on 27 มกราคม 2563
by InformalDivision
ฮิต: 37

0000A1167

 0000A1168

0000A1169

           วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกรม และร่วมกันพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี เมื่อครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กสร. จะได้ประกาศเผยแพร่ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง รวม 40 คน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร