หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

290641
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
198
151
288681
5744
8378
290641

Your IP: 192.168.2.69
2020-02-23 15:07

กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ... ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Post on 28 มกราคม 2563
by InformalDivision
ฮิต: 27

0000A1170

0000A1171

0000A1172

0000A1173

           วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ... ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น ๑ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกองนิติการ กองสวัสดิการแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ และสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวม ๑๙ คน สาระสำคัญเพื่อพิจารณา ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. ... ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้คงคำว่า “แรงงานนอกระบบ” ตามร่างเดิม และมอบหมายฝ่ายเลขา และกองนิติการร่วมจัดทำคำชี้แจงพร้อมเหตุผลประกอบแจ้งผู้แสดงข้อคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมต่อไป