หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

290606
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
116
198
116
288681
5709
8378
290606

Your IP: 192.168.2.69
2020-02-23 14:17

กสร. ประชุมพิจารณา (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ

Post on 31 มกราคม 2563
by InformalDivision
ฮิต: 8

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอุดมลัษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษย์ชน (เรื่อง การเลือกปฎิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานบริษัทเอกชน) เพื่อพิจารณาจัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2563 รวมถึงรับทราบแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบในการจัดทำร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

El 50

El 51

 

El 52