หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

304722
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
453
418
1275
298983
12436
7389
304722

Your IP: 192.168.2.69
2020-03-31 16:27

กสร. เปิดสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการไตรภาคีตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

Post on 05 กุมภาพันธ์ 2563
by InformalDivision
ฮิต: 27

0000A1184

                    นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. จะดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบด้วย คณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง โดยได้กำหนดจำนวนผู้แทนในแต่ละคณะฝ่ายละ 5 คน ซึ่งจะมีวาระดำรงตำแหน่งคณะละ 2 ปี จึงขอเชิญชวนสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ร่วมเสนอชื่อผู้แทนเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้ง 3 คณะ ได้ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2563 และแจ้งผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ตามที่องค์การจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงาน สำหรับองค์การที่จดทะเบียนที่ตั้ง ณ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม สามารถสมัครและส่งรายชื่อได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้ด้วย

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2246 8993 หรือ www.labour.go.th