หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

247975
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
116
226
1381
244173
9097
10821
247975

Your IP: 192.168.2.69
2019-09-19 12:07

สสค. แม่ฮ่องสอน บูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อ ขยายความรู้ ให้ แรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Post on 30 พฤศจิกายน 2560
by pongpanote
ฮิต: 167

0000A430

0000A431

0000A432

0000A433

0000A434

 

สสค. แม่ฮ่องสอน บูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อ

ขยายความรู้ ให้ แรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่28 พ.ย.60 น.ส. ศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สค. แม่ฮ่องสอน

ได้บรรยาย บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

และในวันที่29 พ.ย 60 ได้ร่วมกับจนท.ของสนง.ให้ความรู้แก่ อสร. ตามสิทธิหน้าที่

นายจ้าง ลูกจ้าง และให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ในแรงงานภาคเกษตร

โดยผ่านกิจกรรม Walk Rally ให้ความรู้ตามฐานต่างๆ ของหน่วยงานในกระทรวง

การให้ความรู้ผ่านกิจกรรมทำให้ อสร.มีความสนุกสนาน และเชื่อมสัมพันธ์ที่ดี

ทั้ง จนท.แต่ละหน่วยงาน และกับ อสร. ซึ่ง สสค.จ.มส. ได้ประสานงาน อสร.

ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพเกษตร เพ่ีื่อขยายผลให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่ม ต่อไป