หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

291119
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
54
321
629
288681
6222
8378
291119

Your IP: 192.168.2.69
2020-02-25 07:28

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นางสาวสาคร สนธิเจริญ รก สค ประจวบฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 -2564

Post on 01 ธันวาคม 2560
by pongpanote
ฮิต: 204

0000A452

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นางสาวสาคร สนธิเจริญ รก สค ประจวบฯ

ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงาน

นอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 -2564 เพื่อร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา

ของแรงงานนอกระบบ (SWOT) เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริการจัดการแรงงานนอกระบบ

1) เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมและขยายความคุ้มครองให้ทั่วถึง

2)เสริมสร้างสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อการทำงาน

3)เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

โดยกำหนดกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ระยะเวลาดำเนินการธันวาคม2560 -กุมภาพันธ์2561) ดังนี้

1.ให้ความรู้แก่ อสร.บุคลากรท้องถิ่น ผู้แทนกลุ่ม/สมาคมต่างๆ จำนวน 80 คน

2.กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 3 กลุ่ม (ทำผ้าปาติก อ.หัวหิน ทำกระเป๋าเชือกสายร่ม

อ.ทับสะแก และทำผลิตภัณฑ์จากยางพารา อ.บางสะพาน)

เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น แนะนำแหล่งเงินทุน

และแนวทางการตลาดแก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อเพิ่มรายได้

โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการจัดทำ ดังนี้ หน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัด

สนง.พัฒนาชุมชน สนง.พาณิชย์จังหวัด สนง.พัฒนาสังคมฯสนง.สาธารณสุขจังหวัด

และ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งในปีงบประมาณนี้

จังหวัดจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ จำนวน 300,000 บาท