หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

303520
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
373
73
298983
11234
7389
303520

Your IP: 192.168.2.69
2020-03-29 03:36

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สสค. อ่างทอง ได้จัดอบรมโดยงบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ตามโครงการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานนอกระบบ

Post on 12 ธันวาคม 2560
by pongpanote
ฮิต: 158

 

0000A521

0000A522

 

0000A523

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สสค. อ่างทอง ได้จัดอบรมโดยงบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ

ตามโครงการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานนอกระบบ (กลุ่มแรงงานภาคเกษตร) ณ ห้องประชุม

ที่ว่าการอำเภอแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยนางสาวสายทิพย์ แสงไฟ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและนายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ร่วมการเปิดอบรม มีนายวินิจฉัย ประศาสน์วินิจฉัย นิติกรชำนาญการ และนางพรรัศมิ์ บัวสาย

เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

และเชิญวิทยากรจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (คลินิกโรคจากการทำงาน) ร.พ.อ่างทอง

บรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและโรคจากการทำงาน เชิญผู้แทนจาก

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามมาตรา 40 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม

เป็นแรงงานนอกระบบภาคเกษตร จำนวน 50 คน นอกจากนี้ยังมีการตรวจหาสารเคมีตกค้าง

ในเลือดให้กับผู้เข้ารับการอบรมโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ร.พ.อ่างทอง และมอบอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายจากการใช้สารเคมีเบื้องต้น เช่น รองเท้าบู๊ต ถุงมือยาง และแว่นตา ให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคนด้วย