หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

303565
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
373
118
298983
11279
7389
303565

Your IP: 192.168.2.69
2020-03-29 04:53

ก.แรงงาน ทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง ผู้ผ่านการทดสอบสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการได้ กระตุ้นสังคมสร้างความตระหนัก สร้างเครือข่ายให้คนทำงานมีความปลอดภัย ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

Post on 13 ธันวาคม 2560
by pongpanote
ฮิต: 147

 0000A530

0000A531

 

ก.แรงงาน ทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง

ผู้ผ่านการทดสอบสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการได้

กระตุ้นสังคมสร้างความตระหนัก สร้างเครือข่ายให้คนทำงานมีความปลอดภัย

ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

การทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง

(จป.เทคนิคขั้นสูง) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ

จำนวน 123 คน โดยผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง จำนวน 180 ชั่วโมง จากหน่วยฝึกอบรม

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกฎหมายกำหนด

ให้ผู้ผ่านอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าวต้องเข้ารับการทดสอบจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เมื่อทดสอบผ่านจึงจะได้รับวุฒิบัตร และมีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับเทคนิคขั้นสูง และสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการได้
          รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) โดยกำหนดให้การขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วยการตรวจและบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง เป็น 1 ใน 11 นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องทำให้การประสบอันตรายจากการทำงานลดลงเป็นศูนย์
           ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม พบว่า สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานในปี 2559 มีผู้ประสบอันตรายจากการทำงานจำนวน 89,488 ราย เสียชีวิต 584 ราย และสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินสมทดแทนจำนวน 1,666.94 ล้านบาท 
           “งานด้านความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อให้คนทำงานมีความปลอดภัย ซึ่งต้องอาศัยการสร้างความตระหนักรู้ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานให้เข้มแข็ง ขณะเดียวกันสถานประกอบการเองจะต้องมีการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งถอดบทเรียนจากเหตุการณ์เดิมที่เคยเกิดขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงานให้ลดลงเป็นศูนย์” นายวรานนท์ฯ กล่าวในท้ายสุด

ที่มา : http://www.mol.go.th/content/65290/1513079126