หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

306912
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
355
393
303436
1988
12638
306912

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 01:54

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สค. อุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวนวลจันทร์ สมสิน และนางหทัยชนก ผลบุญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

Post on 15 ธันวาคม 2560
by pongpanote
ฮิต: 207

0000A560

0000A561

วันที่ 14  ธันวาคม 2560 นางนพรัตน์  นิพัทธ์ธีรนันท์  สค. อุดรธานี 

มอบหมายให้ นางสาวนวลจันทร์  สมสิน และนางหทัยชนก  ผลบุญ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ณ โรงแรมวีธรา บูธิค โฮเทล 

ต.หมากแข้ง  อ.เมือง จ.อุดรธานี  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน

ในการนี้ได้ให้ความรู้เรื่องนโยบายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน

เขต 4 อุดรธานี ให้ความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตร 40

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้รับทราบต่อไป