หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

306924
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
39
355
405
303436
2000
12638
306924

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 02:21

นายอำนวย มากทรัพย์ สค. ตาก เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายในโครงการส่งเสริม สิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุ(60 ปีขึ้นไป)จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Post on 15 ธันวาคม 2560
by pongpanote
ฮิต: 195

0000A566

นายอำนวย มากทรัพย์ สค. ตาก  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายในโครงการส่งเสริม

สิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุ(60 ปีขึ้นไป)จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ซึ่งบรรยายให้ความรู้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย

ความปลอดภัยในการทำงาน และมีคณะวิทยากรศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้

เรื่องศาสตร์พระราชา การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตและศึกษาดูงานเรียนรู้

กิจกรรมชุมชนแม่ระวาน ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนแม่ระวาน หมู่ที่ 5

ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมอบรมฯจำนวน 53 คน