หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

303511
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
64
373
64
298983
11225
7389
303511

Your IP: 192.168.2.69
2020-03-29 03:24

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุทัยธานี จัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่ แก่แรงงานผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ประจำปีงบประมาณ 2561

Post on 18 ธันวาคม 2560
by pongpanote
ฮิต: 163

0000A582

0000A583

0000A584

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุทัยธานี จัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่

แก่แรงงานผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลดอนขวาง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีผู้เข้ารับการอบรม

เป็นกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ ในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ

รวมจำนวน 55 คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน สวัสดิการสังคม

สำหรับผู้สูงอายุและการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง

และครอบครัวด้านสุขภาพกาย/สุขภาพจิต "อโรคยาคลินิก" การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย