หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

306266
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
391
2819
298983
1342
12638
306266

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-04 06:39

วันที่ 18 ธ.ค.2560 นายนิสัย สุขระ สค.ปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม ส่งเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ รุ่นที่ 1 หลักสูตร การทำโรตีกรอบ โดนัททอด และ

Post on 19 ธันวาคม 2560
by pongpanote
ฮิต: 196

0000A597

0000A598

วันที่ 18 ธ.ค.2560 นายนิสัย สุขระ  สค.ปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิด

โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรม ส่งเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ รุ่นที่ 1

หลักสูตร การทำโรตีกรอบ โดนัททอด และไส้ขนมปั้นขลิบ (หลักสูตร 18 ชั่วโมง) 

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 คน ณ กลุ่มอาชีพทำขนมบ้านต้นซ่าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลาน

อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จัดโดยสนง.แรงงานจังหวัดปัตตานี เพื่อให้แรงงานนอกระบบ

มีความรู้ในการพัฒนาต่อยอดอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีงานทำ มีรายได้

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน”

และนางสาวนูรซูลฟาร์ ยูนุ  นักวิชาการประกันสังคม  บรรยายให้ความรู้เรื่องหัวข้อ

“ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 40” พร้อมกับการฝึกปฏิบัติการทำโรตีกรอบ

โดนัททอด และไส้ขนมปั้นขลิบ โดยนางอานีตา แวบือซา วิทยากรในพื้นที่ 

โดยมี นางสาวขนิษฐา หะยีมะแซ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  นายกริชชัย ภู่ฉุน

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  นายณัฐพงษ์  มณีโรจน์

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลแม่ลาน และ นางธณพร ขวัญอ่อน 

เจ้าหน้าที่ปกครองตำบลแม่ลาน เข้าร่วมกิจกรรม