หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

306908
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
23
355
389
303436
1984
12638
306908

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 01:42

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สสค.ลำปาง โดย นายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) จังหวัดลำปาง ปี ๒๕๖๑

Post on 20 ธันวาคม 2560
by pongpanote
ฮิต: 169

0000A614

0000A615

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สสค.ลำปาง โดย นายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่

จัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป)

จังหวัดลำปาง ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเซียลำปาง อ.เมืองลำปาง

จ.ลำปาง มีแรงงานสูงอายุทั้งในระบบ และนอกระบบและผู้เกี่ยวของเข้าอบรม

จำนวน ๗๕ คน โดยนายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

บรรยายในหัวข้อ ๑๒ วาระ ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข ลำปางแข็งแรง คนจิตอาสา

ครอบครัวอบอุ่นฯ ใส่ใจผู้สูงอายุ และแรงงานผู้สูงอายุ มีสุขด้วยการดำเนินชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" "ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงานผู้สูงอายุ"

นางฐาปนี ลออวรากุล นิติกรชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ"สิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน" วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง บรรยายในหัวข้อ

"การดูแลสุขอนามัย การพัฒนาชีวิตตนเองและครอบครัว"  และวิทยากรจากสำนักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง บรรยายในหัวข้อ "สวัสดิการผู้สูงอายุ"

และสสค ลำปาง ได้รับการสนับผ้าห่มจากคลัง ปตท จังหวัดลำปาง จำนวน ๗๕ ผืน

โดยมีหัวหน้าส่วน/ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมมอบให้ผู้เข้ารับการอบรม

และ สสค ลำปาง ได้จัดทำแก้วเซรามิค "ด้วยความห่วงใย ใส่ใจแรงงานผู้สูงอายุ"

มอบให้แรงงานผู้สูงอายุที่เข้าอบรมครั้งนี้ อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงอายุ

เย็บรองเท้ายาง ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายอีกด้วย