หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

308161
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1276
355
1631
303447
3237
12638
308161

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 21:12

วันที่ 19 ธันวาคม 60 นางสาวพรประไพ อัศวเหม สสค.สิงห์บุรี มอบหมายให้ น.ส.จารุณี เชื้อสายรักษ์ น.ส.ภัทรภร พลายงาม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ น.ส.ศิริธิชา พินิจนาม เจ้าพนักงานแรงงานปฎิบัติงาน และ น.ส.ปราณี มีหิรัญ นักวิชาการแรงงาน ดำเนินการจัดอบรมตามโครงกา

Post on 20 ธันวาคม 2560
by pongpanote
ฮิต: 755

0000A619

วันที่ 19 ธันวาคม 60 นางสาวพรประไพ อัศวเหม สสค.สิงห์บุรี

มอบหมายให้ น.ส.จารุณี เชื้อสายรักษ์ น.ส.ภัทรภร พลายงาม 

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ น.ส.ศิริธิชา พินิจนาม เจ้าพนักงานแรงงานปฎิบัติงาน

และ น.ส.ปราณี มีหิรัญ นักวิชาการแรงงาน ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการพัฒนา

การเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมเสริมสร้าง

แรงงานนอกระบบให้มีสุขภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับความรู้

ด้านการป้องกันสารเคมีในการทำงานได้อย่างปลอดภัย  การพัฒนาความรู้

ด้านท่าทางการทำงานที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ และความล้าจากการทำงาน

และได้รับการตรวจคัดกรองหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย ตลอดจนให้คำแนะนำลด

การใช้และสัมผัสสารเคมี รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านคลองท่าแค หมู่ 5 ตำบลพิกุลทอง

อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีแรงงานนอกระบบกลุ่มเกษตรกร

ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 55 คน