หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

306942
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
355
423
303436
2018
12638
306942

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 02:51

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยานักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

Post on 21 ธันวาคม 2560
by InformalDivision
ฮิต: 166

วันที่ 20 ธ.ค. 2560 นางนิลวรรณ ระพิพงษ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ได้มอบหมายให้นางสาวสุวรรณา ปิงน้ำโท้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่

จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ รุ่นที่ 2 จำนวน 50 คน

โดยได้รับงบพัฒนาตามยุทธศาตร์ของจังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมประกอบด้วย ช่วงเช้า

ไปศึกษาดูงานการสาธิต 5 กลุ่มอาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน

จ.เชียงรายช่วงบ่ายการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม

ณ โรงบรรจุผักปลอดภัยชุมชนบ้านดงป่าสัก ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร

ปลูกผักอินทรีย์สามารถจัดส่งผลผลิตไปจำหน่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และช่วงเย็น มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน อ.แม่สาย จ.เชียงราย