หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

308852
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
190
222
2322
303447
3928
12638
308852

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-09 16:31

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการเปิดการอบรมโครงการ "การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ"

Post on 21 ธันวาคม 2560
by InformalDivision
ฮิต: 168

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป สค.สมุทรปราการ มอบหมายให้นางนนทลี วงษ์เคี่ยม ผช.สค.สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ" ณ ห้องประชุมสสค.สมุทรปราการ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน แรงงานนอกระบบ และแกนนำอาสาสมัครแรงงาน จำนวน 20 คน ดำเนินการโดยการบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ ดังนี้
1."ภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับการสร้างเครือข่ายแรงงานนอกระบบ" โดยนางนนทลี วงษ์เคี่ยมผช.สค.สมุทรปราการ
2."พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541" โดยนายศรชัย ยาประดิษฐ์ นิติกรชำนาญการ
3."ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน" โดยนางสาวสุจารีย์ เหล็กเพ็ชร์ นว.ชำนาญการ
4."ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม" โดย นางสาวเกตุธริน ไชยศรี ประกันสังคม จ.สมุทรปราการ
5."ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มแรงงานนอกระบบ" โดยนายชัย มีเดชา ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1สมุทรปราการ
6."ความรู้เกี่ยวกับกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน" โดย นางสาวนฤมล อุดมธนโชติ นว.ชำนาญการ สนง.จัดหางานจ.สมุทรปราการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผู้ที่ผ่านการอบรม จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่แรงงานนอกระบบและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถพิทักษ์สิทธิของตนเอง ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม รวมทั้งเป็นเครือข่ายคุ้มครองแรงงานนอกระบบที่ช่วยสนับสนุนภารกิจของสสค.สมุทรปราการและกรมฯ ต่อไป