หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

308226
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1341
355
1696
303447
3302
12638
308226

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 22:29

วันที่ 21 ธ.ค. 2560 สสค.ชัยนาท จัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป) พร้อมศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกไผ่กิมจุง การเลี้ยงไส้เดือนดิน การทำน้ำส้มควันไม้

Post on 22 ธันวาคม 2560
by pongpanote
ฮิต: 226

0000A639

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สสค.ชัยนาท จัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุ

( 60 ปีขึ้นไป) พร้อมศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกไผ่กิมจุง การเลี้ยงไส้เดือนดิน

การทำน้ำส้มควันไม้ ณห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.ชัยนาท เพื่อให้แรงงานสูงอายุได้รับความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีพให้มีคุณค่าศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงในชีวิต

มีแรงงานผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คน