หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

306968
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
355
449
303436
2044
12638
306968

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 03:37

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น สสค. หนองคาย จัดประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย หรือ Safety Thailand ระดับท้องถิ่น ประจำจังหวัดหนองคาย

Post on 26 ธันวาคม 2560
by pongpanote
ฮิต: 163

0000A671

0000A672

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น สสค. หนองคาย จัดประชุมคณะทำงาน

ขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย หรือ Safety Thailand

ระดับท้องถิ่น ประจำจังหวัดหนองคาย โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย

ได้มอบหมายนายโสภณ ห่วงญาติ นายอำเภอเมืองหนองคาย รักษาราชการแทน

ปลัดจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 79 แห่ง เพื่อระดมความคิดเห็น

และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในระดับท้องถิ่น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนด กิจกรรมที่จะบูรณาการกันทุกพื้นที่ ได้แก่ กิจกรรมการฝึกซ้อม

การอพยพหนีไฟในชุมชน หรือโรงเรียนหรือวัด , การกำหนดพื้นที่กลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เป้าหมาย

เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัย และการสอดแทรกเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยในการอบรม สัมมนาทุกหลักสูตรที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น