หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

306251
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
108
391
2804
298983
1327
12638
306251

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-04 06:17

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สค.พะเยา ร่วมหารือ กับนางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา และนางวิไล นาไพวรรณ์ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ กลุ่มแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัต

Post on 28 ธันวาคม 2560
by pongpanote
ฮิต: 259

0000A700

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สค.พะเยา ร่วมหารือ

กับนางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา และนางวิไล นาไพวรรณ์

ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ

กลุ่มแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา) โดยได้รับสนับสนุน

งบประมาณจาก สสส. เพื่อหารือในการขับเคลื่อนโครงการโดยการปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง

และบรรลุเป้าหมายในเรื่อง การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มอาชีพในพื้นที่ 22 ตำบล ใน 9 อำเภอ

การพัฒนาผู้นำในระดับ leadership และ change agent เพื่อให้เกิดศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ

ระดับตำบลไม่น้อยกว่า 10 ศูนย์ และให้มีต้นแบบกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ อย่างน้อย 3 กลุ่ม

ที่สามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคม (ม.40,กอช.) มีความรู้ด้านอาชีวอนามัย และมีความมั่นคง

ในอาชีพและรายได้ โดยขณะนี้ได้มีการจัดตั้งชมรมเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยาแล้ว

ซึ่งเป็นกลไกภาคประชาชนที่ร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อให้แรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา

ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป