หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

309451
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
377
2921
303447
4527
12638
309451

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-11 02:49

วันนี้ 27 ธันวาคม 2560 สค.อ่างทอง ได้จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี ของประชาชน กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานนอกระบบ

Post on 28 ธันวาคม 2560
by pongpanote
ฮิต: 189

0000A710

0000A711

วันนี้ 27 ธันวาคม 2560 สค.อ่างทอง ได้จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี

ของประชาชน กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานนอกระบบ

(กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง

จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดอ่างทองแบบบูรณาการ

มีกลุ่มแรงงานนอกระบบทำงานจักสานเข้าร่วมอบรม จำนวน 51 คน ในการนี้นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองบรรยายสร้างการรับรู้ในการดูแลสุขภาพ

และความปลอดภัยในการทำงานในเชิงการป้องกัน และ
- นางพรรัศมิ์ บัวสาย เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด บรรยายเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 และสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- เจ้าหน้าที่อาชีวเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการทำงาน) โรงพยาบาลอ่างทอง บรรยายเรื่อง แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ และตรวจสุขภาพพร้อมกิจกรรมการทดสอบร่างกายทางการยศาสตร์
- เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองบรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา 40
- เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง บรรยายเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ