หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

308186
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1301
355
1656
303447
3262
12638
308186

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 21:38

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มแรงงานนอกระบบ

Post on 09 มกราคม 2561
by InformalDivision
ฮิต: 168

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน (Core Team) ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. โดยมี แรงงานจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ สสส. และแกนนำแรงงานนอกระบบเข้าร่วมประชุม ประเด็นหารือ ได้แก่ การประเมินศักยภาพผู้นำในระดับ Leadership การคัดเลือก Change agent และการตัดเลือกตำบลต้นแบบ (นำร่อง) ตามประเด็นปัญหาของแรงงานนอกระบบ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ Application เพื่อจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบและการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด (ชมรม) และระดับตำบล