หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

306971
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
86
355
452
303436
2047
12638
306971

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 03:48

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ สสค.ลำปาง โดยนางฐาปนี ลออวรากุล ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ เข้าร่วมตรวจบูรณาการกับผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำปาง ผู้แทน กรมน. จังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) ตรวจแรงงานสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ

Post on 12 มกราคม 2561
by pongpanote
ฮิต: 183

0000A759

0000A760

0000A761

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ สสค.ลำปาง โดยนางฐาปนี ลออวรากุล ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

เข้าร่วมตรวจบูรณาการกับผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำปาง ผู้แทน กรมน.

จังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) ตรวจแรงงานสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑ กิจการสิ่งทอ (กลุ่มตัดเย็บผ้า)

ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอเมืองลำปาง จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้

๑.กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน นางนงเยาว์ ใหม่คำแปง

๒.บจก.นอร์ธเทิร์น แอทไทร์

๓.บจก ที เค ลำปาง

๔.หจกแดนนิเกอร์ส

๕.วี.อาร์.แบ็คแพค (น.ส.วราลักษณ์ ชินวัฒ)

๖. มนกร มัดย้อม โดยนางมนกร ทองอ่อน

ผลการตรวจไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้ส่งเสริม แนะนำเรื่อง อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อม ให้กลุ่มแรงงานนอกระบบได้ทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป