หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

306938
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
53
355
419
303436
2014
12638
306938

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 02:44

วันที่ 11 มกราคม 2561 นางวาสนา ฤทธาภัย ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย ในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี) บรรยายให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน โครงการเสริมสร้างสังคมเพื่อขับเคลื่อนแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี กิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน

Post on 12 มกราคม 2561
by pongpanote
ฮิต: 220

0000A770

วันที่ 11 มกราคม 2561 นางวาสนา ฤทธาภัย ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย

ในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี) บรรยายให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

โครงการเสริมสร้างสังคมเพื่อขับเคลื่อนแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 

กิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคล

(PPE) ในแรงงานนอกระบบ โดยอบรมให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 50 คน 

ซึ่งดำเนินการจัดอบรมโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี 

ณ ห้องประชุม อบต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี