หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

308163
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1278
355
1633
303447
3239
12638
308163

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 21:16

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

Post on 17 มกราคม 2561
by pongpanote
ฮิต: 184

0000A783

0000A784

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยมี นายครรชิต มโนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ ในการกำหนดกิจกรรม

โครงการและแผนปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำหนดทิศทาง

การดำเนินงานในระยะ ๕ ปี ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ผู้แทนผู้จ้างงาน

ผู้รับงานฯ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ หน่วยงานราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ วัน การประชุมประกอบด้วย การบรรยาย การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น

เพื่อนำมากำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบต่อไป

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย ประตูน้ำ ราชเทวี กรุงเทพฯ