หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

308232
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1347
355
1702
303447
3308
12638
308232

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 22:37

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. สสค. พะเยาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา

Post on 18 มกราคม 2561
by pongpanote
ฮิต: 150

0000A787

0000A788

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. สสค. พะเยาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์

รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา ณ ห้องพรนภา

โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ

(นางวิไล นาไพวรรณ์) ให้ความรู้เรื่อง แนวทางในการวิเคราะห์ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล

แรงงานนอกระบบ ต่อด้วยคณะ Core team จังหวัดพะเยา ให้ความรู้เรื่อง ความสำคัญของการจัดทำ

ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ , ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์ : แบ่งกลุ่มระดมสมอง

และสรุป/แนวทางการใช้ประโยชน์ข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่

โดยนางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม