หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

306221
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78
391
2774
298983
1297
12638
306221

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-04 05:38

รองอธิบดี กสร. นำทีมคณะกรรมการแรงงานนอกระบบลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย

Post on 09 กุมภาพันธ์ 2561
by pongpanote
ฮิต: 1017

0000A881

0000A882

0000A883

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้และศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อีกทั้ง ศึกษาดูงานโครงการถนนคนเดินของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อนำแนวคิดการบริหารจัดการของเทศบาลฯ มาปรับใช้ในงานที่รับไปทำที่บ้าน ​​โดยกำหนดการในวันนี้ ประกอบด้วย การฟังบรรยายความเป็นมาของการจัดโครงการถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ชุมชนป่างิ้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ กรรมกาผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน กรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน