หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

306961
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
76
355
442
303436
2037
12638
306961

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 03:23

ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้รับงานไปทำที่บ้าน ลงพื้นที่ สำรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561

Post on 12 กุมภาพันธ์ 2561
by pongpanote
ฮิต: 169

 

0000A888

0000A889

0000A890

 

0000A891

เมื่อ​​วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายจรินทร์ จักกะพาก)

ประธานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน, รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

(นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน  และหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมความรู้และศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการคุ้มครอง

การรับงานไปทำที่บ้าน ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครอง

การรับงานไปทำที่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน

เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของกลุ่มผู้รับงาน

ไปทำที่บ้านในจังหวัดเชียงราย  ของกลุ่มตีเหล็ก บ้านป่าสักใต้ มีนายละมัย สารติ้บ เป็นประธานกลุ่ม

มีสมาชิกจำนวน 150 คน และกลุ่มพัฒนาสตรีเย็บผ้า บ้านทรายขาว มีนางอรวรรณ์ เสนาวัต

เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกจำนวน 130 คน  หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมหารือร่วมกัน

เพื่อแสดงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครอง ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน

ณ ห้องประชุมศูนย์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน