หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

308869
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
207
222
2339
303447
3945
12638
308869

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-09 17:07

แรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา ได้รับการอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และส่งเสริมให้มีความรู้ ทางด้านการคัดแยกขยะต้นทางตลอดจนให้นำขยะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้จนนำไปสู่ สินค้าที่สามารถนำมาจำหน่ายได้

Post on 12 กุมภาพันธ์ 2561
by pongpanote
ฮิต: 210

0000A895

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ อาคาร SML ชุมชนวัดศรีโคมคำ นายวิญญู  ชินรังคกุล

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานเครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา

จัดอบรมแรงงานนอกระบบ จำนวน 50 คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย

ในกลุ่มอาชีพชุมชนวัดศรีโคมคำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้คนในชุมชนและกลุ่มอาชีพ

ในชุมชนวัดศรีโคมคำได้รู้จักวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีความรู้

ทางด้านการคัดแยกขยะต้นทางตลอดจนให้นำขยะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้จนนำไปสู่

สินค้าที่สามารถนำมาจำหน่ายได้ การจัดโครงการครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา และสำนักงานสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาได้ให้การสนับสนุนคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป