หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

303541
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
94
373
94
298983
11255
7389
303541

Your IP: 192.168.2.69
2020-03-29 04:18

ศปข. 4 (อุดรธานี) ให้ความรู้เรื่อง “การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ในแรงงานนอกระบบ"

Post on 12 มีนาคม 2561
by pongpanote
ฮิต: 202

0000A954

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางวาสนา ฤทธาภัย ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี)

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

ในแรงงานนอกระบบ" ซึ่งจัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ในโครงการ

เสริมสร้างสังคมเพื่อขับเคลื่อนแรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี ณ อำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบให้มีความปลอดภัย

ในการทำงาน เพื่อให้แรงงานได้ทราบข้อปฏิบัติในการทำงานอย่างปลอดภัย มีการป้องกันอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน