หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

308181
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1296
355
1651
303447
3257
12638
308181

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 21:33

กคน. จัด โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 - 2565 รุ่นที่ 2

Post on 19 มีนาคม 2561
by pongpanote
ฮิต: 270

0000A975

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมาย

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 - 2565 รุ่นที่ 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนนุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบของกรม และกำหนดกิจกรรม

โครงการ แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายในของกรม

สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนง.ประกันสังคม ภายนอกกระทรวงแรงงาน

(กรมส่งเสริมสหกรณ์,กรมส่งเสริมการปกครองฯ,กรมการพัฒนาชุมชน,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,กรมควบคุมโรค)

และองค์กรพัฒนาเอกชน,ผู้แทนนายจ้าง และสภาองค์การนายจ้าง มีผู้เข้าประชุม จำนวน 50 คน

ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.อัมพวา อ.อัมพวา