หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

308930
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
268
222
2400
303447
4006
12638
308930

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-09 18:52

สสค.พะเยา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ รุ่นที่ 3

Post on 19 มีนาคม 2561
by pongpanote
ฮิต: 333

0000A990

0000A991

0000A992

วันที่ 16 มี.ค. 2561  สสค.พะเยา ได้รับงบบูรณาการจากจังหวัดพะเยา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

และคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน อ.แม่สาย จ.เชียงราย กิจกรรมประกอบด้วย

ช่วงเช้า นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

ต่อด้วย น.ส.อัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ชี้แจง “ภารกิจของกระทรวงแรงงาน

ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ” จากนั้น เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน

(กระบวนการ) และนายพลายแก้ว สันตะจิตโต ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 5 (ลำปาง)

บรรยาย “การขับเคลื่อนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ”

ช่วงบ่าย เดินทางไปศึกษาดูงานการกระจายสินค้ากลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยชุมชนบ้านดงป่าสัก

ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งทางศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช

จักรพันธ์เพ็ญศิริรับสินค้าในการจัดจำหน่ายจากโรงบรรจุผักปลอดภัยชุมชนบ้านดงป่าสัก

ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย