หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

218492
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
138
253
924
215529
4854
7991
218492

Your IP: 192.168.2.69
2019-06-19 22:09

รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

Post on 28 มีนาคม 2561
by InformalDivision
ฮิต: 212

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายครรชิต มโนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้และศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน/สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕/ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะงานหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... และ ๒. พิจารณา แนวทางการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานที่รับไปทำที่บ้าน ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘