Director01 

นางรุ้งลาวัลย์ กัณฑสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

images001

 

 

542943
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
364
667
3068
535964
8826
22494
542943

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-15 17:31

สสค.พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ กลุ่มแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

Post on 02 เมษายน 2561
ฮิต: 543

0000A1006

0000A1007

วันที่ 19 มี.ค. 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ กลุ่มแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ภาคเหนือ : จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมภูทอง 1 โรงแรมภูทองเพลส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมี นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ต่อด้วย คณะทำงาน Core team จังหวัดพะเยา ชี้แจงวัตถุประสงค์  คณะทำงานติดตาม Coach team จังหวัดพะเยา ได้ทบทวนตัวตนของแรงงานนอกระบบและประเมินศักยภาพผู้นำ  วิเคราะห์แผนและข้อมูลของศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบตำบลและจัดกิจกรรมกลุ่ม : ความรู้และทักษะเฉพาะเพื่อออกแบบและวางแผนการดำเนินงาน จากนั้น นายวิญญู ชินรังคกุล จัดกิจกรรมกลุ่ม : หลักการทำงานเป็นทีมและเครือข่าย  แก่ผู้เข้าประชุมจำนวน 40 คน

0000A1012

0000A1013

วันที่ 20 มี.ค. 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ กลุ่มแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ภาคเหนือ : จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมภูทอง 1 โรงแรมภูทองเพลส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมี  คณะทำงาน Core team จังหวัดพะเยา ได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันแรก  ต่อด้วย นางสุพรรณี เวียงคำ บรรยาย กระบวนการทบทวน/ปรับ แผนปฏิบัติการของศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบตำบล  นายวิญญู ชินรังคกุล บรรยาย ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา จากนั้น คณะทำงานติดตาม Coach team จังหวัดพะเยา บรรยาย แนวทางของการสนับสนุนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบตำบล  แก่ผู้เข้าประชุมจำนวน 30 คน