Director01 

นางรุ้งลาวัลย์ กัณฑสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

images001

 

 

542969
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
390
667
3094
535964
8852
22494
542969

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-15 18:06

สสค.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน

Post on 02 เมษายน 2561
ฮิต: 438

0000A1022

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางอักษิญา สายมา ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน หมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมที่นำไปร่วมออกหน่วยให้บริการ ได้แก่
1)เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงาน
2)เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป
3)การส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4)แจกเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์
มีผู้รับบริการจำนวน 152 คน