หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

289114
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
202
231
433
286837
4217
8378
289114

Your IP: 192.168.2.69
2020-02-17 12:01

สสค.พะเยา จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มต้นแบบแรงงานนอกระบบ สู่ไทยแลนด์ 4.0

Post on 03 เมษายน 2561
by pongpanote
ฮิต: 319

0000A1036

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.
นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มต้นแบบแรงงานนอกระบบ
สู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเดิม) ชั้น 2 อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา มีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐและแรงงานนอกระบบ จำนวน 13 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การชี้แจงโครงการและแนวทางการขับเคลื่อนฯ
2.การคัดเลือกกลุ่มแรงงานนอกระบบต้นแบบ ซึ่งมติที่ประชุมได้คัดเลือกจำนวน 2 กลุ่ม
3.การกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากกลุ่มต้นแบบให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 4 เม.ย.2561
3.การกำหนดวัน และสถานที่ในการศึกษาดูงาน และ
4.การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าอบรม