หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

211933
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
213
218
1208
208762
6286
8103
211933

Your IP: 192.168.2.69
2019-05-23 22:21

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา 24

Post on 03 กันยายน 2561
by InformalDivision
ฮิต: 236

0000A1065

 

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ครั้งที่5/2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายธานี ศิริล้น ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ คณะอนุกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ 1.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 2.เพื่อทราบ มติที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่3/2561 เมื่อวันที่ 17สิงหาคม2561 และ 3.พิจารณา ทบทวนร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทำศพที่ให้ผู้จ้างงานจ่าย พ.ศ. .... ข้อ4 ข้อ5 และข้อ6 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน