หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

304750
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
481
418
1303
298983
12464
7389
304750

Your IP: 192.168.2.69
2020-03-31 17:11

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมเกียรติ คมนศุภสวัสดิ์ สค.น่าน ร่วมงาน "มหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ครั้งที่ ๕" ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากแรงงานนอกระบบจำหน่าย

on 05 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 240

0000A862

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมเกียรติ คมนศุภสวัสดิ์ สค.น่าน

ได้ร่วมพิธีแถลงข่าว "มหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ครั้งที่ ๕" ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ณ ห้องประชุมโรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท

อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน 

ในงานมืการจัดแสดงสินค้าเครื่องเงินและผ้าทอ ซึ่งบางส่วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

และกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านในอำเภอต่างๆ รวม 35 กลุ่ม

 

 

กสร. เร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย พร้อมดูแลแรงงานนอกระบบสูงอายุ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

on 02 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 840

กสร. เร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย พร้อมดูแลแรงงานนอกระบบสูงอายุ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

 เรียน อธิบดีและผู้บริหารกรมฯ

         เพื่อโปรดทราบ

2561 01 26 02 02

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สสค.สมุทรสงคราม บรรยายความรู้แก่แรงงานนอกระบบ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย

on 02 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 177

0000A861

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวอำไพ ศรีเริงหล้า สค.สมุทรสงคราม มอบหมาย

นางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส  บรรยายความรู้ "พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน

ไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓" ให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือ

แรงงานสมุทรสงคราม ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มทักษะและโอกาส

ในการประกอบอาชีพ โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพการทำอาหารว่าง จำนวน ๒๐ คน

ณ ศาลาประชาคม ม.๓ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครา

 

 

กสร. เร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย พร้อมดูแลแรงงานนอกระบบสูงอายุ ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

on 02 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 161

กสร. เร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย พร้อมดูแลแรงงานนอกระบบสูงอายุ ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

2561 02 02

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สสค.อำนาจเจริญ บรรยายความรู้แก่แรงงานนอกระบบ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย

on 02 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 175

0000A858

0000A859

0000A860

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-10.00 น. สสค.อำนาจเจริญ มอบหมาย

นางสาวนิศากร จินารัตน์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ บรรยายความรู้

หัวข้อ "พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553"

ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาผาง หมู่ 6 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา

จังหวัดอำนาจเจริญ ให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ

ซึ่ง สนง.จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ส่งเสริมการประกอบอาชีพจักสานกระติ๊บ

และหวดนึ่งข้าวให้ผู้ว่าจ้าง