หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

304754
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
485
418
1307
298983
12468
7389
304754

Your IP: 192.168.2.69
2020-03-31 17:15

วันที่ 9 ม.ค.61 สค.ขอนแก่น มอบหมาย / นางวนิดา สัสดีไกรสร - นางศศิธร แพงโสม นว.แรงงานชำนาญ ร่วมกับ สปส.ขอนแก่น และ สจจ.ขอนแก่น " บูรณาการตรวจแรงงานนอกนะบบ "

on 10 มกราคม 2561
ฮิต: 169

0000A747

0000A748

วันที่ 9 ม.ค.61 สค.ขอนแก่น มอบหมาย / นางวนิดา สัสดีไกรสร - นางศศิธร แพงโสม

นว.แรงงานชำนาญ ร่วมกับ สปส.ขอนแก่น และ สจจ.ขอนแก่น " บูรณาการตรวจแรงงานนอกนะบบ "

กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ตำบลพังทุย อ.น้ำพอง จำนวน 35 คน ดังนี้

1) ตรวจคุ้มแรงงาน- แจ้งสิทธิหน้าที่ผู้จ้างงานและผู้รับงานฯ

2) ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานผู้รับงาน

3) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ม.40

4)ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน

5) สำรวจความต้องการทำงานของแรงงาน ผู้สูงอายุ ( 60 ปี ขึ้นไป )

วันที่ 9 มกราคม 2561 สค.อำนาจเจริญ มอบหมาย นายสมชาย พิเศษ นว.ชำนาญการ และนายพงศ์สวัสดิ์ คำมุลตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมตรวจบูรณาการตามภารกิจศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันการค้ามนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยตรวจคุ้มครองแรงงานแรงงานภาคเกษตรกรรม

on 10 มกราคม 2561
ฮิต: 158

0000A744

0000A745

0000A746

วันที่ 9 มกราคม 2561 สค.อำนาจเจริญ มอบหมาย นายสมชาย  พิเศษ นว.ชำนาญการ

และนายพงศ์สวัสดิ์  คำมุลตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมตรวจบูรณาการตามภารกิจศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันการค้ามนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยตรวจคุ้มครองแรงงานแรงงานภาคเกษตรกรรม

ตามกฏกระทรวงคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรม พ.ศ.2557 ในไร่อ้อยและสวนยางพารา

ในพื้นที่บ้านห้วยทม ต.ป่าก่อ. อ.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีนายจ้าง 5 ราย ลูกจ้างรวม 27 คน 

ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก ไม่พบประเด็นการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สภาพการจ้างเป็นการจ้างเหมา

ตัดอ้อยกองละ 20 บาท และมัดละ 4 บาท ในส่วนสวนยางพาราเป็นการแบ่งผลประโยชน์

นายจ้าง 60 : 40 ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 2 คน (สามีภรรยา) มีใบอนุญาต

วันที่ 9 มค. 61 พนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจความปลอดภัยในการทำงาน สสค.สุโขทัย ดำเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ ในกิจการไร่อ้อย

on 10 มกราคม 2561
ฮิต: 156

0000A742

วันที่  9 มค. 61 พนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจความปลอดภัยในการทำงาน

สสค.สุโขทัย ดำเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ ในกิจการไร่อ้อย ในพื้นที่ ต.นครเดิฐ

อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้าง 30 คน โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

กฎหมายคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรและความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในภาคเกษตร

ผลการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา สค. นครนายก ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมผู้รับงานไปทำที่บ้าน

on 10 มกราคม 2561
ฮิต: 168

0000A743

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา  13.00 น. นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา สค. นครนายก

ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมผู้รับงานไปทำที่บ้าน

กลุ่มแม่บ้านวังบอน กลุ่มเย็บเสื้อผ้า เลขที่ตั้ง 204 หมู่ 7 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี

จังหวัดนครนายก จำนวน 36 คน โดยแนะนำภารกิจของหน่วยงาน และ การใช้อุปกรณ์ป้องกัน

ความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการเป็นเครือข่ายด้านแรงงาน