หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

236981
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
278
333
278
234558
8924
7133
236981

Your IP: 192.168.2.69
2019-08-25 23:01

อำนาจหน้าที่กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

Post by InformalDivision
on 04 กรกฎาคม 2562
ฮิต: 10

กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานและกำหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีปฏิบัติ ด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

(๒) ควบคุมดูแลผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ผู้รับงานไปทำที่บ้านและควบคุมดูแลแรงงานนอกระบบอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๓) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และพัฒนามาตรฐานแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย