แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

077375
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
263
494
757
71186
13795
25206
77375

Your IP: 192.168.2.69
2018-01-22 07:49

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 สค.อำนาจเจริญ มอบหมาย นายสมชาย พิเศษ นว.ชำนาญการ และนายพงศ์สวัสดิ์ คำมุลตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมตรวจบูรณาการ โดยตรวจคุ้มครอง แรงงานตามกฏกระทรวงคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรม พ.ศ.2557 ในไร่อ้อย

Post by pongpanote
on 22 มกราคม 2561
ฮิต: 4

0000A8017

0000A8018

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 สค.อำนาจเจริญ มอบหมาย นายสมชาย พิเศษ

นว.ชำนาญการ และนายพงศ์สวัสดิ์  คำมุลตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมตรวจบูรณาการ

ตามภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยตรวจคุ้มครอง

แรงงานตามกฏกระทรวงคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรม พ.ศ.2557 ในไร่อ้อย

พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  พบนายจ้างจำนวน 4 ราย ลูกจ้างรวม 37 คน 

สภาพการจ้างเป็นการจ้างเหมาตัดอ้อยกองละ 10 บาท การเหมาตัด (อ้อยเผา)

ตันละ 75-80 บาท และการเหมาตัด (อ้อยสด) ตันละ 100 บาท ลูกจ้างมีรายได้ประมาณ

วันละ 350-400 บาท ไม่พบประเด็นการใช้แรงงานเด็ก ไม่พบประเด็นการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

 

กสร. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2561

Post by pongpanote
on 22 มกราคม 2561
ฮิต: 2

กสร. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2561

2561 01 22

วันที่ 20 ม.ค.61 น.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สค.แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางวราภรณ์ บริสุทธิโอภาส เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 22 มกราคม 2561
ฮิต: 5

0000A8015

วันที่ 20 มกราคา 2561 น.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สค.แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้

นางวราภรณ์ บริสุทธิโอภาส เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และด้านความปลอดภัยฯ ผ่านรายการวิทยุ

สวท.104 แม่ฮ่องสอน 1 ครั้ง

วันที่ 21 มกราคม 2561 นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สค.พะเยา ได้ส่งประธานชมรม เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา และแกนนำต้นแบบ

Post by pongpanote
on 22 มกราคม 2561
ฮิต: 4

0000A8016

วันที่ 21 มกราคม 2561 นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สค.พะเยา ได้ส่งประธานชมรม

เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา และแกนนำต้นแบบ 3 ตำบล รวม 5 คน

เข้ารับการอบรมการใช้ Application ในการจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ

พื้นที่ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และพะเยา

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายต่างๆ จาก สสส. ซึ่งเมื่อได้เรียนรู้ Applicstion นี้แล้วแกนนำจะสามารถ

นำไปจัดเก็บ และประมวลข้อมูลแรงงานนอกระบบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใ

นการบริหารจัดการในพื้นที่ของตนต่อไป

วันที่ 20 มกราคม 2561 สสค. ภูเก็ต เข้าร่วม โครง อบจ.สัญจร ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ตให้ความรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Post by pongpanote
on 22 มกราคม 2561
ฮิต: 7

0000A8014

วันที่ 20 มกราคม 2561 สสค. ภูเก็ต เข้าร่วม โครง อบจ.สัญจร ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก

จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายนรภัทร ปลอดทอง เป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้ สสค.ภูเก็ต ได้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน เผยแพร่เอกสาร กฎหมายแรงงาน

ให้ความรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง

ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป