แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

128742
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
438
300
738
124676
9772
15395
128742

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-23 21:26

กคน. เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อวางแผนแนวทางการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ ประจำปี 2018

Post by pongpanote
on 23 เมษายน 2561
ฮิต: 4

0000A1057

วันนี้ (22 เมษายน 2561) เวลา 09.00 ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ มอบหมายให้นางณัฐนรี  แก้ววังปา และ น.ส.ศิณีนาถ เจียมทอง  เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อวางแผนแนวทางการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ ประจำปี 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมาและชี้แจงแผนการปฏิบัติงานที่จะดำเนินการร่วมกันในปี 2018 จัดโดยมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น (ประเทศไทย) (JILAF-Thailand) ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยแกนนำเครือข่าย 4 ภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวม 22 คน ณ โรงแรม AVANI Atrum Bangkok กรุงเทพมหานคร

 

 

สสค.บึงกาฬ ตรวจแรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่แรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 23 เมษายน 2561
ฮิต: 4

 

0000A1056

วันที่ 20 เมษายน 2561 นายธานินทร์ พุ่มอรุณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายพิพรจ มาตะรักษ์ พนักงานตรวจแรงงาน ไปตรวจแรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
1. นายบรรพต สิงหามาต ตั้งอยู่เลขที่ 176 หมู่ที่ 5 ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประกอบกิจการทำขดลวดรองถ้วยน้ำยางพารา โดยได้มีการจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 7 คน ชาย 3 คน หญิง 4 คน
2. นางนิวัฒน์ ภาคภูมิ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประกอบกิจการทำขดลวดรองถ้วยน้ำยางพารา มีการจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 10 คน ชาย 7 คน หญิง 3 คน
3. นายอดุลย์ สุดสนธิ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประกอบกิจการทำขดลวดรองถ้วยน้ำยางพารา มีการจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 10 คน ชาย 6 คน หญิง 4 คน
ซึ่งจากการตรวจแรงงานดังกล่าว ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แต่อย่างใด

 

 

สสค.พะเยา และแรงงานนอกระบบ จำนวน 55 คน ศึกษาดูงานกลุ่มต้นแบบแรงงานนอกระบบ ตามโครงการขับเคลื่อนกลุ่มต้นแบบแรงงานนอกระบบสู่ไทยแลนด์ 4.0

Post by pongpanote
on 23 เมษายน 2561
ฮิต: 4

0000A1054

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา และแรงงานนอกระบบ จำนวน 55 คน ศึกษาดูงานกลุ่มต้นแบบแรงงานนอกระบบ ตามโครงการขับเคลื่อนกลุ่มต้นแบบแรงงานนอกระบบสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลแม่ใส และกลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนวัดศรีโคมคำ ในกลุ่มอาชีพ "เย็บปักถักร้อย" ชุมชนวัดหลวงราชสันฐาน กลุ่มอาชีพ "ประมงพื้นบ้าน" ชุมชนสันแกลบดำ กลุ่มอาชีพ "กลุ่มถุงถักเชือกไนล่อน" บ้านนางแสงแก้ว สุขจริง ชุมชนวัดศรีโคมคำ และกลุ่ม "ผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์" สินค้าโอท็อป 4 ดาว ชุมชนวัดศรีโคมคำ เพื่อให้แรงงานนอกระบบเรียนรู้แนวทางการรวมกลุ่ม ภาวะผู้นำ กระบวนการทำงานของกลุ่มต้นแบบแรงงานนอกระบบ และนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาการทำงานของกลุ่มตนเองต่อไป

 

 

สสค.ลำปาง ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง

Post by pongpanote
on 23 เมษายน 2561
ฮิต: 4

0000A1055

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สสค.ลำปาง โดยนายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รกท สค ลำปาง ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการจ้างเด็กหญิงเมย์หรือหมวยหรือเหมย ว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่ โดยมีนายภานุ ขวัญยืน พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ผลการดำเนินการและมติที่ประชุม มีดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดลำปาง นำเด็กเข้ารับการสอบปากคำเบื้องต้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
๒. เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง นำเด็กเข้ารับการตรวจมวลกระดูกที่โรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์กำพล เครือคำขาว เป็นผู้ตรวจ ได้ให้ความเห็น ดังนี้
-ผลการตรวจฟัน โดยภาพถ่ายรังสีพบฟันกรามแท้ที่สาม(เขี้ยวซาว)ขึ้นครบทั้ง ๔ ด้าน ทันตแพทย์ประเมินอายุว่าน่าจะเกิน ๑๗ ปี
-ผลการตรวจกระดูกข้อมือซ้าย โดยภาพถ่ายรังสีวิทยา พบว่า รังสีแพทย์ประเมินอายุอยู่ในช่วงอายุ ๑๔ถึง๑๖ ปีหรือให้ประมาณอายุ๑๕ ปี
-ความเห็น เนื่องจากมีความขัดแย้งกันของการตรวจภาพรังสีจากฟันและกระดูกข้อมือจึงใช้ค่าที่อยู่กลางระหว่าง ๑๕-๑๗ ปี ดังนั้นผู้ป่วย
มีอายุประมาณ ๑๖ ปี
๓. มติที่ประชุมยังไม่ลงความเห็นว่าเป็นคดีค้ามนุษย์ และให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม โดยให้แต่ละหน่วยงานตั้งประเด็นการสอบสวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง เพื่อให้ทำการสอบสวนเด็กหญิงเมย์ฯ ร่วมกัน ในวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง

 

 

สสค.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561

Post by pongpanote
on 23 เมษายน 2561
ฮิต: 4

0000A1053

18 เมย.61 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ.ร้อยเอ็ดเป็นประธาน ในการประชุมได้เห็นชอบการจัดทำแผนปฎิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561 ซึ่ง สสค. ร้อยเอ็ดได้ดำเนินการ ตรวจแรงงาน ส่งเสริมความรู้ สนับสนุนเทคนิควิชาการ สร้างพัฒนาเครือข่ายแก่แรงงานนอกระบบตามแผนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว