แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

128725
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
421
300
721
124676
9755
15395
128725

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-23 21:26

เอกชนร่วมขับเคลื่อน Safety Thailand ผ่านศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ

Post on 09 พฤศจิกายน 2560
by Jenrid
ฮิต: 43

ภาคเอกชน ร่วมขับเคลื่อน Safety Thailand สนับสนุนการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ เริ่มพฤศจิกายน 60 นี้

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 นับจนถึงปัจจุบัน เปิดให้บริการแล้ว 203 วัน มีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานไปแล้ว 305 องค์กร 8,900 คน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ฯ ให้มีความพร้อมในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กสร. ได้ร่วมกับบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนงานความปลอดภัย โดยได้สนับสนุนการบำรุงรักษาและดำเนินการของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

นายทศพล กล่าวต่อไปว่า ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ฯ เป็นสถานที่ให้ความรู้ในรูปแบบเสมือนจริงที่มีการสื่อสารด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ทันสมัย สามารถสร้างความเข้าใจในเรื่องอันตรายจากการทำงานและการป้องกัน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน โดยให้บริการ แก่นายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากท่านใดสนใจเข้าเยี่ยมชม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ เว็บไซต์ www.oshthai.org เลือกเมนู ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ กดเลือกแบบคำขอเข้าเยี่ยมศูนย์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ กรอกข้อมูลและส่งโทรสารมายังศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ฯ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่โทรศัพท์ 02 245 0542