แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

128732
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
428
300
728
124676
9762
15395
128732

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-23 21:26

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำลูกจ้างทำงานบ้านได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนายจ้างฝ่าฝืนมีโทษอาญา กรณีสงสัยสอบถามสายด่วน 1546

Post on 10 พฤศจิกายน 2560
by Jenrid
ฮิต: 58

     นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านว่า กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่14 (พ.ศ.2555) ซึ่งออกตามพระราชบัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย โดยมีสาระสำคัญ เช่น ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง กำหนดสิทธิหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง

     สิทธิลาป่วยตามที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงาน สิทธิหยุดตามประเพณีปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ เป็นต้น หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมาย เช่น กรณีจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง จะมีโทษปรับตั้งแต่ 4 แสนบาท ถึง 8 แสนบาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ กรณีไม่กำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือไม่ให้ค่าจ้างในวันที่ลาป่วย จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

     นายอนันต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้ความคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านดังกล่าวให้ความคุ้มครองแรงงานอย่างเท่าเทียมกันทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยด้วย

     จึงขอให้นายจ้างศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โทรศัพท์ 0 2246 2707,0 2245 7170 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1546